۴ طرح بزرگ پتروشیمی در صف راه‌اندازی

شمارش معکوس راه‌اندازی چهار طرح بزرگ صنعت پتروشیمی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود از آذر ماه امسال تا بهار سال آینده با راه اندازی این طرح‌ها در مجموع حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران افزوده شود.

شمارش معکوس راه‌اندازی چهار طرح بزرگ صنعت پتروشیمی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود از آذر ماه امسال تا بهار سال آینده با راه اندازی این طرح‌ها در مجموع حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران افزوده شود.

شمارش معکوس راه‌اندازی چهار طرح بزرگ صنعت پتروشیمی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود از آذر ماه امسال تا بهار سال آینده با راه اندازی این طرح‌ها در مجموع حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران افزوده شود.

به گزارش انرژی امروز به نقل از روابط عمومی پتروشیمی، در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به بیش از ۶۲ میلیون تن رسیده که پیش بینی می‌شود با بهره برداری از چهار طرح جدید این ظرفیت تا بهار سال آینده حدود ۱۰ میلیون تن در سال افزایش یابد.

فاز سوم توسعه پتروشیمی پردیس با ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۵۵ هزار تن اوره و آمونیاک از پیشرفت حدود.۵ ۹۹ درصدی برخوردار بوده و هم اکنون در مرحله راه اندازی می‌باشد.

دومین طرح جدید آماده راه اندازی صنعت پتروشیمی ایران پتروشیمی کاوه با هدف تولید سالانه دو میلیون و ۳۱۰هزار تن متانول بوده که این پروژه هم از پیشرفت ۹۸ درصدی برخوردار بوده و بر اساس برنامه زمان بندی باید تا آذر ماه امسال تولید آزمایشی از آن آغاز شود.

پتروشیمی مرجان با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن از پیشرفت ۹۵ درصدی و فاز اول پتروشیمی بوشهر شامل واحدهای بازیابی اتان و متانول هم با ظرفیت تولید چهار میلیون و ۱۱۱ هزار تن از پیشرفت ۹۰ درصدی برخوردار بوده که پیش بینی می‌شود تولید آزمایشی از این دو طرح هم تا پایان امسال آغاز شود.

در مجموع با راه اندازی از این چهار طرح حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران افزوده می‌شود که در این صورت کل ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی ایران را به بیش از ۷۲ میلیون تن در سال افزایش می‌دهد.

اخبار صنعت پتروشیمی