شرکت آریا اطلس انرژی | برق نفت گاز

پست کمپکت پیش ساخته,تابلو برق فشار متوسط ais,تابلو فشار متوسط gis

تامین و تجهیزات برق و نفت و گاز| شرکت آریا اطلس انرژی

محصولات

دسته بندی محصولات

 • تجهیزات عیب یابی کابل
  تجهیزات عیب یابی کابل
 • دستگاه های تست روغن
  دستگاه های تست روغن
 • Mobile cable fault location system - syscompact 2000
  Mobile cable fault location system - syscompact 2000
 • Portable system for pre-location and pinpointing - Syscompact 2000 portable
  Portable system for pre-location and pinpointing - Syscompact 2000 portable
 • Time domain reflectometer/ echometer - IRG 2000
  Time domain reflectometer/ echometer - IRG 2000
 • Time domain reflectometer/ echometer - IRG 4000
  Time domain reflectometer/ echometer - IRG 4000
 • Surge voltage generator - SSG 500
  Surge voltage generator - SSG 500
 • Surge voltage generator - SSG 3000
  Surge voltage generator - SSG 3000
 • Surge and test generator - STG 600
  Surge and test generator - STG 600
 • Burn down transformer - ATG 2
  Burn down transformer - ATG 2
 • Burn down transformer - ATG 6000
  Burn down transformer - ATG 6000
 • Cable sheath test system - shirla
  Cable sheath test system - shirla
 • Search receiver - KMF 1
  Search receiver - KMF 1
 • Time domain reflectometer - TDR 500
  Time domain reflectometer - TDR 500
 • Cable locator - CL 20
  Cable locator - CL 20
 • Audio frequency system - Locator set / UL 30
  Audio frequency system - Locator set / UL 30